Metinstil | Java Swing GUI

 


        Java öğrenme sürecimde yaptığım bu program ile hem String metodlarını pekiştirmiş hem de Java Swing GUI'daki becerilerimi geliştirmiş oldum.
        
        Proje kullanıcıdan bir metin alıp o metni çeşitli stillere göre yeniden şekillendirme amaçlıdır.
        
        Daha detaylı bilgi ve uygulama GIF'i için GitHub Repo'sunu ziyaret ediniz.